આ ઈન્તેજારમાં-બરકત વીરાણી’બેફામ’

આ ઈન્તેજારમાં-બરકત વીરાણી’બેફામ’

એ રીતે તારો સાથ છે આ ઈન્તેજારમાં,

દેખાય મહીં જે રીતે કોઈ અંધકારમાં.

મૂંગો અગર રહું તો રહું અશ્રુધારમાં,

ખોલું અગર હું હોઠ તો નીકળે પુકારમાં.

અડધું જીવન વીત્યું છે જગતના પ્રહારમાં,

બાકી છે એ વીતે છે હવે સારવારમાં.

સપનામાં કલ્પનામાં વિચારમાં,

છે તુંજ જિન્દગીના બધાયે પ્રકારમાં.

સુખ ઝાંઝવા છે કિન્તુ દુ૰ખો ઝાંઝવા નથી,

એથી છે ઝરણની અસર અશ્રુ ધારમાં.

છે બદનસીબ સારા સમયમાંય બદનસીબ,

ઝાકળ જુઓ કે રડતી રહી છે  બહારમાં.

એ સારું છે કે હાલ પૂછતાં નથી તમે,

કહેવાય નહી જે એવી દશા થઈ છે પ્યારમાં.

મારું સ્વમાન મારા બધાં  મિત્રને ગમ્યું,

બનતો નથી હું ભાર રહું છું જો ભારમાં.

આ મારી મુફલિસી ઇબાદત સમાન છે,

શ્રદ્ધા ધરી રહ્યો છું હું પરવરદિગારમાં.

વીતે છે કેમ આખો દિવસ એ પૂછો નહીં,

આવે છે એક રાત સદાય સવારમાં.

દુનિયાતો મારવાની સુંવાળા ય શસ્ત્રથી,

જોજે કે ફાંસી હોય નહીં ફૂલહારમાં.

દેશે મફત છતાંય એ લેશે નહીં કોઈ,

દિલના ના ભાવ માગ જગતનાં બજારમાં.

બેફામ મોતને મેં ખુશીનો દિવસ ગણ્યો,

કાયમનું એક સ્થાન મળ્યું છે મઝારમાં.

 

Advertisements